တရုတ် Sauerkraut

  • တရုတ် Sauerkraut

    တရုတ် Sauerkraut

    Sauerkraut ကို တရုတ်လူမျိုးများက စဉ်ဆက်မပြတ် ဘဝအတွေ့အကြုံနှင့် စူးစမ်းရှာဖွေမှုများဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။မင်မင်းဆက်တွင် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်သို့ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။